Защо да изберете нас...
Уважаваме клиентите и техните мечти!

С внимание изслушваме Вашите идеи!
Всяко събитие за нас е индивидуален и значим проект!

Изпипваме всеки детайл!
Коректно се съобразяваме с бюджета!

За нас Вашата сватба не е просто сватба,
а преживяване и вдъхновение!

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронен или пощенски адрес. www.elitaweddings.com С предоставянето на личните си данни при регистрация за „ Сватбен пътеводител“, Вие се съгласявате да получавате съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Използване и съхраняване на личните данни

Elitaweddings ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. Elitaweddings няма да продава личните Ви данни на трети страни, нито ще ги търгува с тях някъде другаде. Служителите на Elitaweddings са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на Elitaweddings за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с Elitaweddings, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на Elitaweddings, автоматично (не като част отрегистрацията) се записват някои общи нелични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Бисквитки”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра следващия път, когато посетите Интернет страницата на Elitaweddings. Elitaweddings използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

Elitaweddings отдава голямо значение на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица

Elitaweddings съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на Elitaweddings без разрешението на своите родители или настойници. Elitaweddings никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта „Elitaweddings“, който се разработва от Elitaweddings. Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта на Elitaweddings, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Сключване на договор:

С натискането на бутон "Ще присъствам" или “Вземете своя сватбен пътеводител”, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с нас при тези условия и се задължавате да ги спазвате.
Вие приемате, че електронните изявления към Elitaweddings и електронните изявления от Elitaweddings към Вас се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Те действат със силата на саморъчен подпис. С даване на своето съгласие за регистрация и завършване на поръчка/съгласие се съгласявате: ЕлиТаЯн ЕООД ; 203776324; +359886474212, наричани за краткост Elitaweddings, да ползва предоставените от Вас лични данни – електронна поща, име, фамилия.
Като допълнение Elitaweddings съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес)., както и поддържа лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, както и идентификация на получателя.
При обработката на личните Ви данни няма да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Вашите права:

Може да получите информация от Администратора за съхраняваните от него Ваши лични данни по всяко време и имате правото на достъп до тях.
Можете да поискате личните данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие.
Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка промяна в личните ми данни. Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни или да изискате от Администратора ограничаване на обработването.
Имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните Ви данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България.
Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес.
В случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите Ви, съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъдете уведомен за същото. Имате право да поискате да получите личните си данни, които сте предоставили и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
В случай, че обработваме личните Ви данни поради дадено от Вас съгласие при записването Ви за получаване на безплатен материал, то тогава може да оттеглите същото по всяко време. За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане по ел. поща, формулирано в свободен текст и адресирано до Длъжностното лице по защита на данните на Elitaweddings на следния електронен адрес: elitaweddings@gmail.bg или на място в гр. Пловдив, ул. „ Константин Нунков“13А. Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната информация:
1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. Описание на искането;
3. Предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Използване на Facebook плъгини

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можете да видите тук.
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата.
Чрез това интегриране Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако точно в момента не сте вписан във Facebook. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от Вашият браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписан във Facebook, Facebook може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с профил Ви във Facebook.
Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там.
Освен това информацията се публикува във Вашия профил във Facebook и се показва на приятелите Ви във Facebook.

Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook.
Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните права и възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, може да намерите в указанията за защита на данните на Facebook Policy

Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с Вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт, трябва да излезете от Facebook.
Може напълно да предотвратите зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с „Facebook Blocker”
Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Технически мерки за защита

Полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни.
За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като: Събираме личните Ви данни чрез потвърждение – въвеждане на данни в уеб страницата ни и натискане на бутон за съгласие и записване.
Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме.

Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани; данните се обработват или се предават на трети лица, за които сте информирани и които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.